Houtinspectie

Antisect is al jaren een betrouwbare partner bij houtinspecties en de bestrijding van houtaantasters.

Wij geven u een overzicht van de aard van onze werkzaamheden.

1.Werkzaamheden worden uitgevoerd door een gediplomeerde bestrijdingstechnicus en/of houtadviseur.
2. Geïnspecteerd gaat worden, eventuele aantasting in het aangeboden onbewerkte hout, d.w.z niet geschilderd, niet gelakt en niet voorzien van een was of andere beschermlaag.
3. Indien wenselijk of noodzakelijk wordt boormeel of ander bruikbaar onderzoeksmateriaal meegenomen voor nader onderzoek. Dit kan zijn als de aantasting bij de visuele inspectie niet volledig kan worden vastgesteld. Indien wij op ons eigen laboratorium niet kunnen vaststellen om welke aantasting het gaat en wij een ander laboratorium moeten inschakelen wordt u van de meerkosten op de hoogte gesteld.
4. Mogelijk worden ook foto’s gemaakt o.a. om voor onszelf een en ander duidelijk te krijgen of te houden. Dit kan o.a. van belang zijn bij een eventuele werkoverdracht.
5. Er kan sprake zijn van aantasting o.a. door de gewone houtwormkever (Anobium punctatum Deg.) en de huisboktor (Hylothrupes Bajules L.) Spinthoutkever (Lyctus spp.) of schimmels. Meerdere insecten die het hout hebben aangetast is aannemelijk. Vaak wordt maar één aantasting verwerkt in de offerte, omdat mogelijk andere aantastingen minder ernstig of belangrijk zijn of de behandeling van een andere aantasting gelijktijdig kan worden mee behandeld.
6. “Inspectie en rapportage hebben plaatsgevonden naar beste weten en inzicht.
Waarnemingen en adviezen hebben uitsluitend betrekking op visueel waarneembare feiten en omstandigheden van de op dat moment aangetroffen situatie.
Niet geïnspecteerde of niet voor inspectie bereikbare gedeelten, maken uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de rapportage en/of advisering. Iedere aansprakelijkheid wordt hierbij uitgesloten.
Hoe meer hout u toegankelijk heeft tijdens de inspectie hoe duidelijker het te vormen beeld zal zijn.
7. U dient rekening te houden met het feit dat delen van de constructie eventueel moeten worden versterkt of vervangen. Indien een balk moet worden vervangen, moet u de oude balk laten verwijderen. U dient hiervoor zelf zorg te dragen. Dit zullen wij u aangeven als de boorgangen zijn opengelegd en wij vinden dat desbetreffende balken niet meer te behandelen zijn. Tevens zullen we deze balken markeren.
8. Wij adviseren u bovenstaande op, -aanmerkingen of adviezen op te volgen voor het eventueel later effectief behandelen van de aantasting.
9. Vanuit de wet op de privacy kunnen wij slechts informatie over onze bevindingen verstrekken aan de opdrachtgever. Indien hiervan moet worden afgeweken en wij hieraan gehoor willen geven dient de opdrachtgever hiervoor toestemming te verlenen.
10. Het kan zijn dat tijdens de inspectie nog geen duidelijke uitspraken kunnen worden gedaan. Een en ander kan te maken hebben met de complexiteit of de aard van de aantasting of dat nader onderzoek wenselijk is. Wel zijn onze bevindingen terug te vinden in het behandelingsplan. Hierover kunt u dan uw vragen stellen.
11. In het schriftelijke behandelingplan staat o.a. de aard van de aantasting, mogelijk de omvang van de aantasting, welke delen zijn geïnspecteerd, het kostenplaatje, planmatige volgorde van werken en adviezen. Adviezen zijn, in uw eigen belang, belangrijk om op gevolgd te worden, o.a. om veiligheidsredenen als mogelijk ook voor het resultaat van een eventuele behandeling.
12. Wij werken met logboeken, ook hierin kunnen mogelijke adviezen staan.
Logboeken zijn bestemd voor de opdrachtgever.
9. Vanuit de wet op de privacy kunnen wij slechts informatie over onze bevindingen verstrekken aan de opdrachtgever. Indien hiervan moet worden afgeweken en wij hieraan gehoor willen geven dient de opdrachtgever hiervoor toestemming te verlenen.
10. Het kan zijn dat tijdens de inspectie nog geen duidelijke uitspraken kunnen worden gedaan. Een en ander kan te maken hebben met de complexiteit of de aard van de aantasting of dat nader onderzoek wenselijk is. Wel zijn onze bevindingen terug te vinden in het behandelingsplan. Hierover kunt u dan uw vragen stellen.
11. In het schriftelijke behandelingsplan staat o.a. de aard van de aantasting, mogelijk de omvang van de aantasting, welke delen zijn geïnspecteerd, het kostenplaatje, planmatige volgorde van werken en adviezen. Adviezen zijn, in uw eigen belang, belangrijk om op gevolgd te worden, o.a. om veiligheidsredenen als mogelijk ook voor het resultaat van een eventuele behandeling.
12. Wij werken met logboeken, ook hierin kunnen mogelijke adviezen staan.
Logboeken zijn bestemd voor de opdrachtgever.

Home

[maxbutton id=”1″]