Certificaten

Antisect is in het bezit van het IPM-Certificaat en als zodanig in het register van de Schemabeheerder opgenomen.
Met het certificaat IPM Rattenbeheersing mogen wij rodenticiden buiten toepassen.
Dit voor knaagdierbeheersing rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen.

Vinçotte ISACert certificeert ons bedrijf conform het certificatieschema ‘Beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen’, beter bekend als IPM-Rattenbeheersing.

Voor bedrijven die rodenticiden buiten willen toepassen, is het per 1 januari 2017 verplicht om zich te certificeren. In 2016 is bepaald dat er een overgangsregeling van kracht is, wat concreet betekent dat wij de overeenkomst hebben deVinçotte ISACert (getekende offerte) en de audit gaat plaatsvinden in de eerste helft van 2017.
De verplichting voor certificatie is wettelijk bepaald waarbij de wetgever zal toezien op handhaving.

Dat heeft de overheid zo bepaald en dit is geregeld door het Ctgb via het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG). De standaard IPM-Rattenbeheersing is opgesteld in overleg met PLA..N., LTO, Ctgb en IL&T, waarbij KPMB optreed als schemabeheerder.

Met het certificaat IPM Rattenbeheersing mogen wij rodenticiden buiten toepassen.
Dit voor knaagdierbeheersing rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen.

Home