Gestelde vragen

Als ik het openhaardhout in de kamer plaats loop ik dan risico door de boktor?
De boktor die in het openhaardhout vreet is een totaal andere boktor die eventueel aan uw constructiehout zou vreten.
De eerste boktor is een nathoutboorder, de tweede een drooghoutboorder, ze kunnen nauwelijks in elkaars hout vreten, althans niet dat daar grote schade van zal komen.

Wij hebben overlast van papiervisjes, hoe kunnen wij dit verhelpen?
Het papiervisje is een groot probleem binnen onze gebouwen, daarnaast vereist de bestrijding een goede aanpak.
Allereerst moet worden onderzocht of het wel het papiervisje is (determinatie).
Vervolgens zal een behandelingsplan worden opgesteld.

Ik denk dat ik ratten in huis heb, want ik vind hele grote keutels!
Met redelijke zekerheid heeft u last van spitsmuizen, die hebben, in verhouding tot hun lichaam, zeer grote uitwerpselen.
Uitwerpselen van ratten zijn egaal lang van vorm.
Uitwerpselen van spitsmuizen lijken een beetje op een afgekloven muntdropje.

Welk soort vergif eten spitsmuizen?
Geen, want spitsmuizen zijn insecteneters.
Daarbij komt dat spitsmuizen bij de Fauna- en Florawet beschermd zijn, u mag ze niet verstoren, weren en al helemaal niet bestrijden!

Het stinkt ‘s morgens in ons huis, het is een soort urinelucht, wat kan dat zijn?
Vermoedelijk heeft u last van spitsmuizen, zie boven.

Ik heb hommels in de spouwmuur is dat gevaarlijk?
Hommels zijn, omdat ze traag vliegen, in onze ogen minder agressief dan bijvoorbeeld wespen.
Wij reageren minder paniekerig, waardoor hommels ons minder gauw steken.
Hommels dragen op grote schaal bij aan de bestuiving van allerlei bloemen en planten, niets aan doen!
Gunstige bijkomstigheid is dat hommels maar 6 tot 8 weken leven.

Ik heb muizen in huis wat is daaraan te doen?
Wering is het belangrijkste.
Weren is zorgen dat ongedierte er niet wil en vooral niet kan leven.
Ontneem ze drinken, voedsel en of schuilplaatsen en de overlast zal in veel gevallen al verdwijnen.
Inloopvalletjes zijn veiliger voor het milieu en kunnen effectief werken.

Wat is wering?
Weren is zorgen dat ongedierte er niet wil en vooral niet kan leven.
Ontneem ze drinken, voedsel en of schuilplaatsen. Dit zijn de essentiële elementen om te (over)leven.
Stootvoegen dichten met horrengaas, ventilatie blijft, er kan niets meer door de stootvoeg.
Laat geen vuile vaat staan.
Leeg elke avond de prullenbakken.
Bewaar uw eten in afsluitbare voorraadbussen.
Bewaar ook het voedsel voor uw pluimvee, honden, katten e.d. in afsluitbare voorraadbussen.

Ik heb al diverse malen de vlooien, zonder succes, met spuitbussen bestreden hoe kan dat?
De inhoud van spuitbussen is over het algemeen vluchtig van aard.
Voor de bestrijding van vlooien is een langwerkend middel = residueel een must.
Daarbij is het bestrijden van vlooien geen eenvoudige zaak, werk voor deskundigen.
Meerdere bestrijdingsacties zijn geen uitzondering.

Mag ik zelf ongedierte bestrijden?
Een ieder
in Nederland dient de beschikking te hebben over een diploma en een geldig legitimatiebewijs.
Uitzonderingen op deze regels zijn o.a. particulieren.
Daarnaast moeten agrarisch bedrijven beschikken over het KBA diploma voor het bestrijden van ratten en muizen binnen gebouwen.
Ratten bestrijden buiten gebouwen mogen alleen organisaties en personen welke beschikken over het diploma IPM-Rattenbeheersing en een geldig certificaat IPM-Rattenbeheersing.
Ratten bestrijden buiten gebouwen mogen alleen agrarische bedrijven welke beschikken over het diploma KBA-GB diploma en het geldig certificaat IPM-Rattenbeheersing.
Informatie over IPM-Rattenbeheersing.

Ik heb last van mieren, zowel in de woning als in de tuin, wat is hieraan te doen?
Wering is het belangrijkste, weren is zorgen dat ongedierte er niet wil en vooral niet kan leven.
Ontneem ze drinken, voedsel en of schuilplaatsen en de overlast zal in veel gevallen al verdwijnen.
– Laat geen vuile vaat staan.
– Leeg elke avond de prullenbakken.
– Bewaar uw eten in afsluitbare voorraadbussen.
– Bewaar ook het voedsel voor honden, katten e.d. in afsluitbare voorraadbussen.
– Veeg regelmatig de stoep of uw terras.
– Zet planten van de grond.
– Maak de grond in de tuin regelmatig los.
– Mierenlokdoosjes helpen vaak minder dan men zegt.
– Een residuele bestrijding werkt zeer effectief.

Wij hebben elke winter en in elk voorjaar last van vliegen in ons gebouw, hoe kan dat?
Er zijn vliegensoorten, herfst- en clustervliegen, die telkens in hetzelfde gebouw overwinteren. Als het warmer wordt komen deze in het voorjaar te voorschijn. De reden dat deze vliegen telkens hetzelfde gebouw uitkiezen om te overwinteren is onduidelijk maar gewoon een feit.
Een behandeling met een residueel werkend middel kan dit probleem vrijwel geheel voorkomen.

Wij hebben overlast van zilvervisjes, hoe kunnen wij dit verhelpen?
Met redelijke zekerheid kan worden aangenomen dat het geen zilvervisjes zijn maar papiervisjes.
Alleen onder de microscoop kan door een deskundige worden vastgesteld om welke soort het gaat.
Ze zien er visueel vrijwel hetzelfde uit. Kleur zegt in de natuur nauwelijks iets.
De bestrijding is echter totaal verschillend.
Zilvervisjes is een kwestie van goed verwarmen, gedurende enkele dagen meer dan 25 graden in combinatie met goed ventileren. Einde zilvervisje!
In onze goed geïsoleerde woningen met centrale verwarming komt het zilvervisje nog maar nauwelijks voor.
Het papiervisje heeft juist gebruik gemaakt van deze elementen door zich te nestelen als nummer 1 van de top tien van ongedierte in ons land.

Wij hebben een wespennest op zolder, wat kunnen we hieraan doen?
Veel mensen zijn zo zelfredzaam dat ze zelf een huis bouwen. Zelf wespennesten bestrijden betekent elk jaar dat zes huizen afbranden!
Laten bestrijden is veel verstandiger. Wij behandelen onder garantie de invliegopening (betekent een minimum aan middel) waardoor de activiteiten van de wespen binnen enkele uren is afgelopen.
TRACHT NOOIT EEN INVLIEGOPENING AF TE SLUITEN, DIT KAN LEIDEN TOT ZEER ONGEWENSTE SITUATIES!

Vliegen in de winter, hoe kan dat?
Ja, dat kan bij hogere temperaturen. (5->10 graden Celsius). Dit betekent in de natuur; wakker worden!
Insecten kunnen vliegen als de omgevingstemperatuur rond de 10 graden Celsius is.
Daarom kunnen we in de winter “geplaagd” worden door rondvliegende insecten, met name vliegen in woningen en kantoren.

We hebben een krekel in ons gebouw, hoe kunnen we “erger” voorkomen?
De krekel moet worden “gevangen”.
Begroeiing tegen het gebouw verwijderen, stootvoegen en andere naden en kieren dichten.
De stootvoegen met horrengaas bedekken, er kan geen ongedierte meer in, maar de ventilatie blijft!

Er zijn een houtworm en een boktor in mijn huis geconstateerd; “Is deze aantasting vers”?
In principe maakt dat niet(s) uit. Het hout heeft blijk gegeven dat het een goede voedingsbodem is voor houtaantasters. De bestrijding en de garantie zijn hetzelfde bij een oude aantasting of een verse aantasting.

Er zitten wespen naast mijn voordeur. De invliegopening heb ik dicht gestopt. Nu komen er wespen in de woning, hoe komt dat?
Mens en dier laten zich niet opsluiten! Het dichtstoppen brengt risico’s met zich mee. Veel wespen kunnen de woning binnendringen.
Maak in het donker de invliegopening open en laat het nest bestrijden.

Wij hebben op kantoor veel last van vliegen, wat is hieraan te doen?
De bron van het probleem opsporen, of laten opsporen.
Ramen kunnen voorzien worden van horren.
Verder is het plaatsen van vliegenlampen aan te bevelen.

Wij hebben muizen op kantoor, wat is daaraan te doen?
– Begroeiing kort maken en houden.
– Opslag ordenen.
– Dichten van gaten, doorvoeren van leidingen en het dichten van naden en kieren.
– Gebruik maken van gesloten containers.
– Geen opslag tegen gebouwen.
– Gesloten afvalcontainers, c.q. afvalbakken gebruiken.
– Gebruik voor de opslag van goederen stellingen en/of pallets.
– Opslag van de grond afplaatsen (pallet) en van de muren af plaatsen.
– Onderhoud van terreinen en walkanten.
– Goedsluitende deuren en ramen.
– Verder is het belangrijk dat u uw medewerkers op de hoogte brengt van het probleem.
– Etenswaren uit de bureaus verwijderen en opbergen in afgesloten voorraadbussen!

Wat is het alternatief als processierupsen niet bestreden mogen worden met een chemisch middel?
Wegzuigen en/of wegbranden.
In het voorjaar kan bestreden worden met een biologisch product.

Waar kan ik informatie krijgen over bestrijdingsmiddelen?
1) Bij het bedrijf dat de bestrijding uitvoert.
2) Bij de leverancier of producent van het middel.
3) Bij het Ctgb, zij verstrekken de toelating en daaraan hangt de benodigde productinformatie.

Wij hebben ik last van papiervisjes wat is hieraan te doen?
Deze vraag is één, twee, drie niet te beantwoorden.
Dat zou te uitgebreid worden in deze rubriek.
Neem contact op met één van de leden van onze brancheorganisatie.
Een beetje huiswerk kunt u alvast voorbereiden want deze vragen gaan we toch stellen;
– Hebt u systeemplafonds?
– Hebt u parket?
– Heeft u een houten vloer?
– Heeft u een kruipruimte?
– Heeft u schrootjes aan de wand of aan het plafond?
– Heeft u holle, niet toegankelijke, wanden, vloeren of andere ruimten?
– Woont u in een vrijstaande woning of in een geschakelde woning?

Hoe lang gaat een gasfilter mee?
Ongeopend, tot de maximale houdbaarheidsdatum op het filter.
Geopend en de doppen er weer op, niet gebruikt, maximaal een half jaar.
Gebruik, met de doppen na de werkzaamheden erop, maximaal 8 uur.

Wat moet ik doen voordat ik op vakantie ga als ik honden en/of katten heb?
– Huisdieren voor zover mogelijk in huis laten, als deze niet (mee) op vakantie gaan.
– Zorgen dat uw woning toch “belopen” wordt.
– Dierenarts of dierenspeciaalzaak raadplegen voor behandeling van het dier zelf.

Waarom mag je kakkerlakken niet doodtrappen?
Zitten bij sommige soorten een eipakket aan, kan aan het schoeisel blijven plakken.

Wat eten huismuizen?
Alles wat een mens eet.
 
Hoe voorkom ik stofluizen in mijn woning?
Droog houden c.q. stoken en ventileren.
Opletten als u oude boeken e.d. koopt.

Is het werk van een ongediertebestrijder gevaarlijk, c.q. gezond?
Niet ongezonder dan van de postbode, administratief medewerkster of het beroep van huisman/vrouw.
Wel dienen de persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt te worden volgens voorgeschreven protocollen en voorschriften.

Staat uw vraag hier niet bij?
Neem dan contact met ons op.

Home